Impressum

Izdavač / Published by

Hrvatski veterinarski institut / Croatian Veterinary Institute
10000 Zagreb, Hrvatska, Savska cesta 143
Tel. +385 (1) 6123 600
www.veinst.hr

Web stranica / Web page

www.veterinarska-stanica-journal.hr

 

Adresa uredništva / Address of the Editorium

Hrvatski veterinarski institut / Croatian Veterinary Institute
10000 Zagreb, Hrvatska, Savska cesta 143
Tel. +385 (1) 6123 600

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief

Prof. dr. sc. Marko Samardžija
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 (1) 2390 321, fax: +385 (1) 2441 390
Mob. +385 (91) 2390 157
e-mail: smarko@vef.hr

 

Zamjenik glavnog urednika / Associate editor

Akademik Željko Cvetnić
Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 (1) 6123 600, fax: +385 (1) 6190 841
Mob. +385 (98) 238 192
e-mail: cvetnic@veinst.hr

 

Tehnički urednik / Technical editor

Izv. prof. dr. sc. Nino Maćešić
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 (1) 2390 169, fax: +385 (1) 2441 390
e-mail: nmacesic@vef.hr

 

Urednički odbor/ Editorial Board
Sanja Aleksić-Kovačević, Serbia
Daniel Barry, South Africa
Nina Bilandžić, Croatia
Jose Maria Blasco, Spain
Hrvoje Capak, Croatia
Thomas Casey, USA
Željko Cvetnić, Croatia
Denis Cvitković, Croatia
Fabio De Rensis, Italy
Toni Dovenski, North Macedonia
Dražen Đuričić, Croatia
Nihad Fejzić, Bosnia and Herzegovina
Bruno Garin Bastuji, France
Gordana Gregurić Gračner, Croatia
Boris Habrun, Croatia
Handan Hilal Arslan, Turkey
Gabriela Hirsbrunner, Switzerland
Anita Horvatić, Croatia
Mirjana Hruškar, Croatia
Andrea Humski, Croatia
Lorena Jemeršić, Croatia
Goran Juričić, Croatia
Tugomir Karadjole, Croatia
Bart Kooi, Netherlands
Nada Kučer, Croatia
Emilian Kudyba, Poland
Miodrag Lazarević, Serbia
Martina Lojkić, Croatia
Nino Maćešić, Croatia
Tomislav Mašek, Croatia
Nora Mimoune, Algeria
Mario Mitak, Croatia
Bela Nagy, Hungary
Drago Nedić, Bosnia and Herzegovina
Matjaž Ocepek, Slovenia
Dražen Oraić, Croatia
Mario Ostović, Croatia
Marina Pavlak, Croatia
Marko Pećin, Croatia
Jelka Pleadin, Croatia
Mirna Robić, Croatia
Heribero Rodriguez-Martinez, Sweden
Marko Samardžija, Croatia
Vladimir Savić, Croatia
Ozren Smolec, Croatia
Przemyslaw Sobiech, Poland
Vilim Starešina, Croatia
Jože Starič, Slovenia
Chris Stokes, UK
Otto Szenci, Hungary
Ivan-Conrado Šoštarić Zuckermann, Croatia
Zrinka Štritof, Croatia
Svjetlana Terzić, Croatia
Ivana Tlak Gajger, Croatia
Padet Tummaruk, Thailand
Nenad Turk, Croatia
Hrvoje Valpotić, Croatia
Ivona Žura Žaja, Croatia

 

Lektorica za hrvatski jezik
Lector for Croatian

Vesela Mađerić, prof.

 

Lektorica za engleski jezik
Lector for English

Katarina Bijelić Beti, prof.

 

Naklada / Edition

400 primjeraka

 

Tisak / Printed by

Intergrafika TTŽ d.o.o., Zagreb, Hrvatska

 


Prijava izdavanja časopisa VETERINARSKA STANICA ubilježena je u sektoru informiranja MINISTARSTVA KULTURE I PROSVJETE REPUBLIKE HRVATSKE pod rednim brojem 209 (Klasa 612-10/93-01-845, Ur. broj: 532-03-1/6-93-01 od 18. kolovoza 1993.)

Registration of the journal VETERINARSKA STANICA has been logged in the sector of information of MINISTRY OF CULTURE
AND EDUCATION OF CROATIA under number 209 (Class 612-10/93-01-845, Reg. No. 532-03-1/6-93-01 on 18 August 1993)


Radovi objavljeni u „Veterinarskoj stanici” navode se redovito u referalnim svjetskim indeksnim bazama: SCOPUS, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), CAB Abstracts, Index Veterinarius, Veterinary Bulletin, Global Health i VetMed Resource.

Articles published in “Veterinarska stanica” are regularly referred into the World indexed databases: SCOPUS, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), CAB Abstracts, Index Veterinarius, Veterinary Bulletin, Global Health i VetMed Resource.


Recenzija

Vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa.

Prva godina izlaženja

1970.

Učestalost izlaženja (godišnje)

6 brojeva godišnje.

Područja pokrivanja

● Temeljne medicinske znanosti
● Kliničke medicinske znanosti
● Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
● Veterinarska medicina
● Farmacija
● Poljoprivreda (agronomija)
● Biotehnologija
● Prehrambena tehnologija
● Nutricionizam
● Interdisciplinarne biotehničke znanosti

Prava korištenja

Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.
 

Podijeli...

hr Hrvatski
X