Editor’s note

Riječ urednika

The journal “Veterinarska stanica” appeared in the second half of 1970 as a newspaper of the then Business Association of Veterinary Stations. Since then, several publishers have changed, the journal has occasionally stagnated, improved, and often had delays in publishing. The Croatian Veterinary Institute became the publisher of the journal on January 1, 2009. Since then, the journal has been published regularly six times a year, is well equipped and has an increased number of pages. The journal “Veterinarska stanica” is primarily intended for veterinary practitioners and is still sent free of charge. All articles published since issue 1, year 40, 2009 will be reachable here.

Abstracts / Contents are indexed: SCOPUS, CAB Abstracts (Index Veterinarius, Veterinary Bulletin), Global Health, VetMed Resources, Food Science and Technology Abstracts (FSTA).

According to the SRJ Scimago journal and country rank journal Veterinarska stanica was ranked in Q3 for 2021.

The test online edition of the Veterinary Station journal was launched on November 5, 2019, in the year of marking the 50th anniversary of its publication, which we are extremely proud of.

We believe that the online edition will provide current readers with opportunities that could not have been possible in the print edition. Thanks to linking articles both in the number in which they were published, and by category, topic and keywords, with additional visibility and recognition on the Internet and easier search, better and easier availability of content using mobile devices, the online edition is an important novelty in Veterinary stations.

The printed edition will remain available to all interested users with a written request and registration.

We hope that you will be happy to use the new opportunities in accessing content and information from future and previous issues of the Veterinary Station journal.

Marko Samardžija, PhD, Full Professor

 

Časopis „Veterinarska stanica“ pojavio se u drugoj polovini 1970. godine kao glasilo tadašnjeg Poslovnog udruženja veterinarskih stanica. Od tada se promijenilo nekoliko izdavača, časopis je povremeno stagnirao, poboljšavao i često imao kašnjenja u izlaženju. Hrvatski veterinarski institut postaje izdavačem časopisa 01. siječnja 2009. godine. Od tada časopis izlazi redovito šest puta godišnje, kvalitetno je opremljen i ima povećan broj stranica. Časopis „Veterinarska stanica“ prvenstveno je namijenjen veterinarima praktičarima te se i danas besplatno šalje. Svi članci objavljeni od broja 1, godina 40, 2009. godina, bit će dostupni i ovdje.

Sažetci/Sadržaj su indeksirani: SCOPUS, CAB Abstracts (Index Veterinarius, Veterinary Bulletin), Global Health, VetMed Resources, Food Science and Technology Abstracts (FSTA).

Prema SRJ Scimago journal and country rank časopis Veterinarska stanica je svrstana u Q3 za 2021. godinu.

Testno online izdanje časopisa Veterinarska stanica pokrenuto je 5. studenoga 2019. godine, u godini obilježavanja 50.-te obljetnice njezinog izlaženja, na čemu smo izrazito ponosni.

Vjerujemo da će online izdanje dosadašnjim čitateljima pružiti mogućnosti koje u tiskanom izdanju nisu mogle biti moguće. Zahvaljujući povezivanju članaka kako broju u kojem su izdani, tako i po kategoriji, temi te ključnim riječima, uz dodatnu vidljivost i prepoznatljivost na internetu i lakše pretraživanje, bolju i lakšu dostupnost sadržaja korištenjem mobilnih uređaja, online izdanje je važna novost u životu Veterinarske stanice.

Tiskano izdanje ostat će uz pisani zahtjev i registraciju dostupno svim zainteresiranim korisnicima.

Nadamo se da ćete sa zadovoljstvom koristiti nove mogućnosti u pristupu sadržajima i informacijama iz budućih i dosadašnjih izdanja časopisa Veterinarska stanica.

Prof. dr. sc. Marko Samardžija 

Share...