Uredništvo

Adresa uredništva

Hrvatski veterinarski institut
10000 Zagreb, Savska cesta 143
Tel. (01) 6123 -600

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr. sc. Marko Samardžija
Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10000 Zagreb
Tel. (01) 2390-321, fax: (01) 2441-390
Mob. 091/2390-157
e-mail: smarko@vef.hr

 

Zamjenik glavnog urednika

Akademik Željko Cvetnić
Hrvatski veterinarski institut – podružnica Veterinarski zavod Križevci, Križevci, Hrvatska
Tel. (01) 6123 600 Fax: (01) 6190 841
Mob. 098/238-192
e-mail: cvetnic@veinst.hr

 

Tehnički urednik

Izv. prof. dr. sc. Nino Maćešić
Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10000 Zagreb
Tel. (01) 2390-169, fax: (01) 2441-390
e-mail: nmacesic@vef.hr
 

Podijeli...

hr Hrvatski
X