Original scientific articles

Varijacije koncentracije 17β-estradiola i testosterona u teladi različitog spola, dobi, pasmine i farmskog podrijetla

M. Samardžija, I. Gulić, D. Đuričić, N. Kudumija, M. Benić i J. Pleadin*


Dr. sc. Marko SAMARDŽIJA, dr. med. vet., redoviti profesor, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska; Ines GULIĆ, dr. med. vet., Hrvatska; dr. sc. Dražen ĐURIČIĆ, dr. med. vet., docent, Veterinarska stanica Đurđevac, Hrvatska; dr. sc. Nina KUDUMIJA, dipl. ing. preh. tehnol., asistentica, dr. sc. Miroslav BENIĆ, dr. med. vet., docent, dr. sc. Jelka PLEADIN*, dipl. ing. biotehnol., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, izvanredna profesorica, (dopisni autor, e-mail: pleadin@veinst.hr), Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska

Share...

Marko SAMARDŽIJA

Marko SAMARDŽIJA, PhD, Full Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Croatia