Ključne riječi: , ,

Utjecaj bakteriocina enterokoka na odabrane uzročnike bolesti prenosivih hranom

hr Hrvatski
X