Review articles

U sjeni pandemije s COVID-19: Ususret proglašenju Hrvatske slobodnom od bjesnoće

I. Lojkić*, I. Šimić, N. Krešić, I. Lohman Janković i T. Bedeković


Dr. sc. Ivana LOJKIĆ*, prof. biol., znanstvena savjetnica, (dopisni autor, e-mail: ilojkic@veinst.hr), dr. sc. Ivana ŠIMIĆ, dr. med. vet., asistentica, dr. sc. Nina KREŠIĆ, dr. med. vet., znanstvena suradnica, dr. sc. Tomislav BEDEKOVIĆ, dr. med. vet., znanstveni savjetnik, Hrvatski veterinarski institut Zagreb, Hrvatska; Ivana LOHMAN JANKOVIĆ, dr. med. vet., Ministarstvo poljoprivrede RH, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Zagreb, Hrvatska

Share...

Ivana LOJKIĆ

dr. sc. Ivana LOJKIĆ, prof. biol., znanstvena savjetnica, Hrvatski veterinarski institut Zagreb, Hrvatska