Review articles

Sindrom iscrpljenosti konja

K. Klobučar, Z. Vrbanac*, T. Bureš, J. Gotić i N. Brkljača Bottegaro


Karla KLOBUČAR, dr. med. vet., Hrvatska; dr. sc. Zoran VRBANAC*, dr. med. vet., DACVSMR, DECVSMR, docent, (dopisni autor, e-mail: zvrbanac@vef.hr), Tomislav BUREŠ, dr. med. vet., asistent, dr. sc. Jelena GOTIĆ, dr. med. vet., docentica, dr. sc. Nika BRKLJAČA BOTTEGARO, dr. med. vet., docentica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Share...

Karla KLOBUČAR

Karla KLOBUČAR, dr. med. vet., Hrvatska