Review articles

Povijest tuberkuloze – od tuberkulina do antituberkulotika (II. dio)

Željko Cvetnić i Željko Dugac


Dr. sc. Željko CVETNIĆ*, dr. med. vet., akademik, (dopisni autor, e-mail: cvetnic@veinst.hr), Hrvatski veterinarski institut – podružnica Veterinarski zavod Križevci, Hrvatska; dr. sc. Željko DUGAC, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, naslovni izvanredni profesor, Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska

Share...

Željko CVETNIĆ

dr. sc. Željko CVETNIĆ, dr. med. vet., akademik, Hrvatski veterinarski institut – podružnica Veterinarski zavod Križevci, Hrvatska