Professional paper

Osnovni principi organske proizvodnje u kozarstvu

Milivoje Urošević*, Darko Drobnjak, Ersoy Nilda i Petar Stojić


Dr. sc. Milivoje UROŠEVIĆ*, dr. med. vet., (dopisni autor, e-mail: milivoje.urosevic@gmail.com), mr. sc. Darko DROBNJAK, dr. med. vet., Centar za očuvanje autohtonih rasa, Beograd, Srbija; dr. sc. Nilda ERSOY, dipl. ing., izvanredna profesorica, Akdeniz Univerzitet, Antalija, Turska; dr. sc. Petar STOJIĆ, Institut PKB Agroekonomik, Beograd, Srbija

Share...

Milivoje UROŠEVIĆ

Milivoje UROŠEVIĆ, DVM, MVM, PhD, Center for Perservation of Indigenous Breeds, Belgrade, Serbia,