Original scientific articles

Nalaz patogenih bakterija u sirovom mlijeku i mliječnim proizvodima s posebnim osvrtom na vrstu Yersinia enterocolitica

V. Jaki Tkalec, S. Furmeg, M. Kiš, J. Sokolović, M. Benić, L. Cvetnić, Ž. Pavlinec, S. Špičić i Ž. Cvetnić


Dr. sc. Vesna JAKI TKALEC*, dr. med. vet., znanstvena suradnica, (dopisni autor, e-mail: jaki.vzk@veinst.hr), Sanja FURMEG, dipl. sanit. ing., dr. sc. Maja KIŠ, mag. ing. bioproc., mag. ing. agr., Jadranka SOKOLOVIĆ, dr. med. vet., Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Križevci, Križevci, Hrvatska; dr. sc. Miroslav BENIĆ, dr. med. vet., naslovni docent, znanstveni savjetnik, dr. sc. Luka CVETNIĆ, dr. med. vet., Željko PAVLINEC, mag. biol. mol., dr. sc. Silvio ŠPIČIĆ, dr. med. vet., znanstveni savjetnik, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska; dr. sc. Željko CVETNIĆ, dr. med. vet., akademik, Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Križevci, Križevci, Hrvatska

Share...

Vesna JAKI TKALEC

dr. sc. Vesna JAKI TKALEC, dr. med. vet., znanstvena suradnica, Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Križevci, Križevci, Hrvatska