Review articles

Najvažnije parazitarne zoonoze i njihovo javno-zdravstveno značenje u zemljama Europe

Davor Balić* i Mario Škrivanko


Dr. sc. Davor BALIĆ*, dr. med. vet., znanstveni suradnik, (dopisni autor: e-mail: balic@veinst.hr), dr. sc. Mario ŠKRIVANKO, dr. med. vet., docent, znanstveni savjetnik, Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Vinkovci, Vinkovci, Hrvatska

Share...

Davor BALIĆ

Dr. sc. Davor BALIĆ, dr. med. vet., znanstveni suradnik, Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Vinkovci, Vinkovci, Hrvatska