Professional paper

Mogućnost primjene neodobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (off-label use)

S. Terzić*, M. Andrišić, I. Žarković, A. Vujnović, E. Perak Junaković, K. Vretenar Špigelski, S. Sinković, M. Pehnec, D. Fajdić i K. Šandor


Dr. sc. Svjetlana TERZIĆ*, dr. med. vet., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, docentica, (dopisni autor, e-mail: terzic@veinst.hr), dr. sc. Miroslav ANDRIŠIĆ, dr. med. vet., poslijedoktorand, dr. sc. Irena ŽARKOVIĆ, dr. med. vet., poslijedoktorand, Anja VUJNOVIĆ, dr. med. vet., viša stručna suradnica, Eleonora PERAK JUNAKOVIĆ, mag. chem., asistentica, Katja VRETENAR ŠPIGELSKI, dr. med. vet., stručna suradnica, Sonja SINKOVIĆ, dr. med. vet., stručna suradnica, Mirta PEHNEC dr. med. vet., stručna suradnica, Dominika FAJDIĆ, dr. med. vet., stručna suradnica, dr. sc. Ksenija ŠANDOR, dipl. ing. kem., znanstvena suradnica, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska

Share...

Svjetlana TERZIĆ

dr. sc. Svjetlana TERZIĆ dr. med. vet., docentica, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska