Ključne riječi: , , ,

Liječenje pasa s grudno-slabinskim sindromom

M. Mamić, P. Dmitrović, T. Kovač, V. Plichta i B. Pirkić*


Marija MAMIĆ, dr. med. vet., asistentica, Petra DMITROVIĆ, dr. med. vet., asistentica, Valentina PLICHTA, dr. med. vet., asistentica, dr. sc. Boris PIRKIĆ*, (dopisni autor, e-mail: bpirkic@vef.hr), dr. med. vet., redoviti profesor, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska; Tajna KOVAČ, dr. med. vet., Zagreb, Hrvatska

Podijeli...

hr Hrvatski
X