Review articles

Kontaminacija mliječnih proizvoda aflatoksinom M1

I. Varga, B. Solomun Kolanović, I. Varenina, Đ. Božić Luburić i N. Bilandžić


Ines VARGA*, mag. primj. kem., (dopisni autor, e-mail: varga@veinst.hr), dr. sc. Božica SOLOMUN KOLANOVIĆ, dipl. ing. preh. tehnol., dr. sc. Ivana VARENINA, dipl. ing. biotehnol., Đurđica BOŽIĆ LUBURIĆ, dipl. ing. biotehnol., dr. sc. Nina BILANDŽIĆ, dipl. ing. biotehnol., znanstvena savjetnica, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska

Share...

Ines VARGA

Ines VARGA, Mag. Chem, Professional Associate in Science, Croatian Veterinary Institute, Zagreb, Croatia