Ključne riječi: , , ,

Koje karakteristike tkiva vidimo na rendgenskoj slici?