Ključne riječi: , , ,

Jedinstveni dio parkovne arhitekture Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Horvatov brijeg“