Obituary

In memoriam – mr. sc. Ito Režić (17.10.1944. – 03.04.2020.)

Mr. sc. Ito Režić, dr. med. vet. bio je jedan od zaslužnih stručnjaka koji je sudjelovao u razvoju više postupaka za proizvodnju živih, liofiliziranih cjepiva uz primjenu originalnih smjesa zaštitnih tvari komercijalne primjene (stabilizatori PPGF i 452). Razvoj novih cjepiva temeljen je na fundamentalnim spoznajama o građi genoma i površinskih antigena animalnih virusa. Ostvaren je i znatan napredak u uzgoju pojedinih cjepivnih virusa (u kokošijim embrioniranim SPF-jajima, SPF kulturi stanica pilećih fibroblasta, linijskoj kulturi stanica PK-15 i dr.), postupku liofilizacije u proizvodnji živih cjepiva te inaktivizaciji i formulaciji inaktiviranih cjepiva. Na osnovi vlastitih postupaka uvedeno je 18 novih virusnih cjepiva i ostvareno je pet tehničkih unaprjeđenja (inovacija). Za originalna rješenja dobio je nekoliko svjetskih priznanja.

Ito je rođen 17. listopada 1944. godine u Sinju. Osnovnu je školu pohađao u Sinju i Županji, a realnu je gimnaziju završio u Osijeku, maturirao je 1963. godine, a iste je godine upisao Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i diplomirao 1969. godine.
Godinu dana kasnije upisao je poslijediplomski studij iz eksperimentalne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Molekularna biologija. Magistarski rad pod naslovom: „Metabolička orijentacija ornitina u velikog i malog metilja Fasciola hepatica i trakavice Moniezia benedini“ obranio je 15. studenog 1971. godine u Institutu za biologiju Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. B. Kurelca. Prije nego što se zaposlio u kolovozu 1975. godine u poduzeću „Pliva“, u pogonu „Biologija, proizvodnja i liofilizacija virusnih vakcina“, kao volonter boravio je u Zavodu za parazitologiju i invazivne bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Veliku stručnu i znanstvenu pomoć u Zavodu pružio mu je prof. dr. sc. Nikola Džakula. Sa suradnicima Zavoda sudjelovao je u objavi znanstvenih i stručnih radova. Umirovljen je 2007. godine kada je uz prezentaciju svog dugogodišnjeg stručnog rada ispraćen od brojnih suradnika iz Plive i izvan nje.

Kao autor i koautor objavio je šest tehničkih unaprjeđenja, čija je primjena znatno unaprijedila kvalitetu i ekonomičnost proizvodnje većeg broja virusnih cjepiva, a nalaze se u redovitoj proizvodnji „Veterine“ d.o.o. Koautor je više novih postupaka uvedenih u proizvodnju i liofilizaciju virusnih cjepiva. Bio je član više stručnih društava kao što su Hrvatsko mikrobiološko društvo, Savez inovatora Zagreba i Hrvatsko društvo za vakuumsku tehniku. Za svog radnog vijeka dobio je zajedno sa svojim suradnicima domaća i međunarodna priznanja za razvoj novih i inoviranih cjepiva i tehnoloških postupaka: Nagrada PLIVE za 1988. godine s dr. sc. S. Čajavcem; Godišnju nagradu „EDUARD SLAVOLJUB PENKALA“ za najbolju zagrebačku inovaciju za 1993. godinu; Zlatna medalja EUREKA, Bruxelles, 1993. godine; Medalja GENIUS, GENIUS, u Budimpešti, 1996. godine; Velika nagrada GENIUS, GENIUS, u Budimpešti, 1996. godine; Zlatna medalja EUREKA, Zagrebački velesajam, 2009. godine.

Ito je iznenada preminuo 03. 04. 2020., a kao što je iz svega vidljivo, Ito je bio ne samo zaslužan veterinar nego i istaknuti stručni i znanstveni suradnik Plive, dobronamjeran kolega i veliki prijatelj. Iza sebe je ostavio tugujuću prekrasnu obitelj (suprugu, dva sina, unuka i unuku) i nas kolege i prijatelje. Njegova smrt ostavlja veliku tugu u nama, a svijet kao da je postao manji. Ito je i dalje s nama i u našim mislima.

Mensur ŠEHIĆ

Share...

Mensur ŠEHIĆ

dr. sc. Mensur ŠEHIĆ, dr. med. vet., professor emeritus, Veterinarski fakulet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska