Original scientific articles

EKG u hrvatskog posavca i lipicanca – frekvencija i ritam

D. Grden, J. Gotić, I. Šmit, M. Crnogaj, N. Brkljača Bottegaro, K. Šimonji, D. Ivšić Škoda, B. Beer Ljubić* i N. Kučer


Dr. sc. Darko GRDEN*, dr. med. vet., stručni suradnik, dr. sc. Jelena GOTIĆ, dr. med. vet., docentica, dr. sc. Iva ŠMIT, dr. med. vet., docentica, dr. sc. Martina CRNOGAJ, dr. med. vet., docentica, dr. sc. Nika BRKLJAČA BOTTEGARO, dr. med. vet., docentica, Karol ŠIMONJI, dr. med. vet., stručni suradnik, Dora IVŠIĆ ŠKODA, mag. med. biochem., dr. sc. Blanka BEER LJUBIĆ*, (dopisni autor, e-mail: bljubic@vef.hr), dr. sc. Nada KUČER, dr. med. vet., izvanredna profesorica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Share...

Darko GRDEN

dr. sc. Darko GRDEN, dr. med. vet., docent, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska