Content


52-1

Artritis Encefalitis Virus u koza u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2019. godine – serološko i molekularno istraživanje

Chemical composition and fatty acid profile of Alpine and Saanen goat milk from Bosnia and Herzegovina

Trihineloza domaćih svinja u Hrvatskoj (2011.-2018.) i aktualno stanje u ostalim zemljama Europe

Polymorphisms of the CAPN, CAST, LEP, GH, GHR, IGF-1 and MSTN loci of Colombian Creole hair x Pelibuey sheep sheep crossbreeds

Utjecaj botaničkog sastava pašnjaka na imunosni status ovaca pasmine lička pramenka

Investigation of the presence of slime production, VanA gene and antiseptic resistance genes in Staphylococci isolated from bovine mastitis in Algeria

Regional differences in the attitudes of veterinary students in Croatia towards welfare of farm and companion animals

Povijest tuberkuloze: Tuberkuloza i umjetnost (IV. dio)

Komparativni prikaz odontoklastičnih lezija zuba u mačaka i karijesa u ljudi – sličnosti i razlike

Piroplazmoza konja

Uzorkovanje hrane, vode za ljudsku potrošnju te obrisaka površina na mikrobiološku ispravnost

Procjena postmortalnog intervala na temelju postmortalnih promjena i entomološkog nalaza

Neke povijesne crtice o potkivanju konja i osnutak Zemaljske potkivačke škole u Zagrebu

Share...